UITGEEST - In april startte Stichting Sport-Z in Uitgeest met het beweegprogramma Uitgeest Ontmoet. Elke woensdagochtend komen Uitgeesters bij elkaar op de velden van MHCU Uitgeest om gezamenlijk mee te doen aan sportieve spelactiviteiten, gevolgd door een gezellig kopje koffie. Iedereen die graag nieuwe sociale contacten opdoet, of graag in beweging komt maar de drempel naar de sportvereniging nog wat te groot vindt, is welkom om aan te sluiten.

Sport-Z zet zich in de gemeente Uitgeest actief in om verschillende doelgroepen te vitaliseren en om hen te laten participeren in de samenleving. Bij het project ‘Uitgeest Ontmoet’ biedt zij, dankzij een bijdrage vanuit de Leefstijlgelden van de gemeente, een gratis sportprogramma aan voor inwoners die graag nieuwe sociale contacten opdoen en de drempel om zich bij een sportvereniging aan te melden als groot ervaren. Op woensdagochtend van 11.00-12.00 uur kan men wekelijks aansluiten bij de spellessen op de velden van MHCU Uitgeest.

De deelnemers ervaren het aanbod als zeer laagdrempelig. Wekelijks sluiten zo’n 5 tot 8 personen aan, maar de groep groeit gestaag en de huidige deelnemers staan open voor nieuwe aanwas. De groep sport ongeveer een uur samen waarna er nog even nagekletst wordt in de kantine van MHCU Uitgeest onder het genot van een kopje koffie. “Een gezellige gezamenlijke afsluiting vormt een belangrijk onderdeel van ons samenzijn,” vertelt Sander Kager, maatschappelijk sportcoach bij Sport-Z en begeleider van de groep.

Meedoen is gratis, aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Sander Kager, via UitgeestOntmoet@sport-z.org of 0638326768, of kijk voor meer informatie op www.sport-z.org/UitgeestOntmoet.