UITGEEST - Vanuit het sportakkoord ‘Uitgeest in actie’ is er € 20.000, - beschikbaar gesteld voor sportverenigingen in Uitgeest. Hebben jullie een leuk idee om mensen in beweging te brengen? Dien dan uiterlijk 31 januari 2023 een projectplan in bij de stuurgroep van het sportakkoord. Het aanvraagformulier en de voorwaarden zijn versimpeld voor het indienen van een project. Het geld moet uiterlijk 31 december 2023 zijn uitgegeven.

Het doel van het lokale Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Ook mensen die niet zo snel in beweging te brengen zijn. Een ander doel is te zorgen voor een omgeving waarin je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Er is een budget beschikbaar gesteld van €1.000,- per sportvereniging. Wanneer er geld overblijft dan wordt er gekeken naar een tweede ronde.

Inspiratie
Iedere vereniging mag een plan indienen waarmee het geld besteed kan worden. Dit kan zijn voor het werven van vrijwilligers of nieuwe leden, maar ook voor het organiseren van extra activiteiten, het opleiden van trainers en begeleiders of de communicatie van de vereniging. Je mag het geld inzetten voor de eigen vereniging en er hoeft geen samenwerking elders te zijn (oude voorwaarden).

Aanvragen
Wil je aanspraak maken op een deel van het budget? Vul dan het aanvraagformulier in, dat je kunt vinden op http://www.sportenbewegeninuitgeest.nl. Dien dit formulier uiterlijk in op 31 januari 2023 via sportakkoorduitgeest@gmail.com. In het projectplan beschrijf je waar je het geld voor gaat inzetten, welk bedrag je nodig hebt en wat de planning is. Na goedkeuring van jouw aanvraag stuur je een factuur met het totaal toegekende budget op naar Holland Sport. Na afloop vragen we een (korte) verantwoording.
Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord vind je op: https://www.sportenbewegeninuitgeest.nl/sportakkoord-uitgeest

Sport- en cultuurkansen voor alle kinderen in Uitgeest
Wist je dat de gemeente Uitgeest samenwerkt met het Jeugd fonds Sport & Cultuur? De contributie van een sport- of cultuurvereniging kan vergoed worden, zodat iedereen kan deelnemen aan sport en cultuur. Je kunt je kind(eren) aanmelden via buurtsportcoach Kim Groen, k.groen@hollandsportbv.nl) of andere intermediairs (professionals zoals leerkrachten/intern begeleiders op school, maatschappelijk werkers) en zij zorgen samen met jou voor een volledige aanvraag.