NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland gaat samen met projectpartners zonne-energie opwekken langs de snelwegen A9, A5, A22, A2, en A1 in Noord-Holland.


Na grondige onderzoeken en actieve betrokkenheid van omwonenden is er nu een voorkeursontwerp. Ook zijn er locaties aangegeven voor de opwekking van zonne-energie.

Ecologie, bodem en geluid

In deze fase stelt de provincie een provinciaal bestemmingsplan op en worden verdiepende onderzoeken uitgevoerd, waaronder ecologisch-, bodem-, en geluidsonderzoek. Naar verwachting worden deze onderzoeken halverwege 2025 afgerond.

Inspraak

Omwonenden en geïnteresseerden hebben meegedacht over hoe we de energie precies gaan opwekken. Ook in de rest van de proces blijft er veel mogelijkheid tot inspraak door inwoners van Noord-Holland.

Voor meer informatie over het participatietraject in uw gemeente en de voortgang van het project kunt u terecht op de website Opwek van Energie op Rijksgrond (OER). Op de pagina Mijn gemeente vindt u wat er specifiek gebeurt in uw gemeente.

Samenwerking

Energieroute Noord-Holland omvat de 5 hoofdwegen van ons wegennet (A9, A5, A22, A2, A1), waarbij het project zich uitstrekt van Alkmaar tot aan Amsterdam, Haarlem, IJmuiden, en verder. De provincie werkt samen met de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder Amstel en Diemen, evenals Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en netbeheerder Liander.

OER-Programma

Dit project valt binnen het OER-programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed), waarin het Rijk haar gronden beschikbaar stelt voor hernieuwbare energieontwikkeling in antwoord op verzoeken van gemeenten en provincies.