UITGEEST - Naar het ambt van burgemeester hebben van de gemeente Uitgeest hebben 17 personen gesolliciteerd, van wie 4 vrouwen en 13 mannen. Van hen hebben 11 personen een (fulltime) functie in het openbaar bestuur en 6 personen hebben een functie daarbuiten. In verband met de coronacrisis wordt het vervolg van de procedure voor de vervulling van de burgemeestersvacature opgeschort. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Uitgeest.Het vervolg van de procedure is normaliter dat de commissaris van de Koning gesprekken met een aantal kandidaten zal hebben en vervolgens een selectie zal maken van kandidaten die vervolgens een gesprek zullen hebben met de vertrouwenscommissie van de gemeente Uitgeest.

Als gevolg van de maatregelen van het Rijk, die zijn gericht op het beperken van fysiek contact en bijeenkomsten van meer dan drie personen, is het onder deze voorwaarden niet mogelijk een procedure op een goede wijze verder te doorlopen. Juist in een procedure als deze is persoonlijk contact belangrijk om een goed beeld te kunnen vormen van de kandidaten en een weloverwogen keuze te kunnen maken. De kandidaten die nu gesolliciteerd hebben op deze burgemeestersvacature zullen in portefeuille worden gehouden tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van deze procedure. Op dit moment is nog niet te voorzien wanneer de procedure zal worden hervat.De waarnemend burgemeester blijft in functie totdat de vacature is vervuld.