UITGEEST - Gedeputeerde Jelle Beemsterboer en demissionair minister Hugo de Jonge hebben in de gemeente Uitgeest 7 (mogelijke) woningbouwprojecten bezocht.


Tijdens het werkbezoek op maandag 22 januari is besloten dat de gemeente, de provincie en het Rijk samen kijken naar mogelijkheden voor het bouwen aan de randen van de stad.

Buitenstedelijk bouwen

De provincie Noord-Holland staat samen met gemeenten, partners in de regio en het Rijk voor de uitdaging om tot en met 2030 184.000 woningen te realiseren. Het grootste deel van deze woningen wordt binnenstedelijk gebouwd, maar de provincie wil onder voorwaarden ook mogelijkheden creëren voor woningbouw aan de randen van dorpen en kernen. Dit is bijvoorbeeld in Uitgeest van belang, aangezien de gemeente is omringd door Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “We zien als provincie voor welke uitdagingen Uitgeest staat, het dorp is al dichtbebouwd en zoekt ruimte. We willen er in de provincie voor zorgen dat gemeenten eenvoudiger en sneller woningbouw kunnen realiseren aan de randen van dorpen en kernen. Een goede balans tussen economie, wonen, mobiliteit, natuur en landschap is daarbij uiteraard wel belangrijk. We overleggen regelmatig met de gemeente Uitgeest en werken eraan om woningbouw mogelijk te maken. Voor het toestaan van woningbouw in bepaalde gebieden hebben we ook medewerking van het Rijk nodig. Het is goed dat de wethouder ons nu per locatie heeft laten zien waar het om gaat. Zo werken we samen aan woningen voor de volgende generatie Uitgeesters.”


Vlnr: gedeputeerde Jelle Beemsterboer, wethouder Jan Schouten en demissionair minister Hugo de Jonge.