UITGEEST - De gemeente Uitgeest heeft zich de afgelopen tijd samen met de organisator en hulp- en veiligheidsdiensten beraden over het wel of niet laten plaatsvinden van de kermis in de gemeente. Na de lock-down in maart leek het dit jaar niet mogelijk. Tot de versoepelingen van 1 juli jl.. Al snel kwamen er gesprekken en initiatieven om te onderzoeken of een veilige 1,5 meter kermis mogelijk zou zijn. Daarop heeft de gemeente in- en extern adviezen ingewonnen bij de hulpdiensten en andere zorg- en veiligheidspartners. Ook de recente stijging van het aantal Corona besmettingen is meegenomen. Op basis van alle informatie is in goed overleg met de organisator besloten de kermis dit jaar niet door te laten gaan.

Ontwikkelingen en ervaringen
In het besluit om de kermis niet door te laten gaan zijn de volgende zaken meegenomen. De recente stijging van het aantal besmettingen in Nederland en de omringende landen. Maar ook de adviezen van de hulpdiensten die een aantal risico’s benoemen met betrekking tot het verspreidingsgevaar van het virus en de mogelijkheden om die met handhaving en toezicht voldoende te beperken. Eveneens meegenomen zijn de ervaringen van de kermissen die al in het land hebben plaatsgevonden en de zorgen die inwoners bij de gemeente hebben geuit over de risico’s van het doorgaan van de kermis. Deze zaken hebben tot de heldere conclusie geleid om dit jaar definitief van het houden van de kermis in Uitgeest af te zien.

Volksgezondheid en veiligheid leidend
Gezien de omstandigheden en de ongunstige ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus is het nu niet mogelijk om een kermis in aangepaste vorm te organiseren die op een verantwoorde wijze plaats kan vinden. Burgemeester Goedhart: “We hebben met de horecaondernemers en de kermisorganisator alle mogelijkheden onder de loep genomen om te kijken of er een aangepaste kermis mogelijk zou zijn. Wij vinden het erg jammer dat het niet kan onder de huidige omstandigheden, maar in deze tijd zijn de volksgezondheid en veiligheid leidend.”

Corona-maatregelen blijven belangrijk
Het blijven vasthouden aan de Corona-maatregelen blijft belangrijk. Dat geldt ook voor de maatregel om anderhalve meter afstand te houden van elkaar, hoe moeilijk dat soms ook is. De gemeente, maar ook de politie, controleert regelmatig op openbare plekken of men zich aan de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Kennemerland houdt. Bij overtredingen wordt - als dat mogelijk is - eerst