UITGEEST - In 2050 is Nederland aardgasvrij. De overheid heeft besloten dat onze energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. We gaan dus duurzamer wonen en leven. Het is nu aan gemeenten om inwoners te helpen tussen nu en 2050 over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Want om in 2050 volledig duurzaam te zijn, zullen we nu al samen maatregelen moeten treffen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.


In deze eerste bijeenkomst vertellen wij u graag meer over wat er internationaal, nationaal, regionaal en lokaal al gebeurt om steeds een stap dichter naar de duurzame toekomst te zetten. Zo is voor de zomer het Klimaatakkoord landelijk gepresenteerd en heeft Uitgeest al een inwonersinitiatief op het gebied van duurzaamheid: Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC).

Adviesbureau DWA heeft op verzoek van gemeente Uitgeest en Omgevingsdienst IJmond een eerste verkenning uitgevoerd. De verkenning is een kaart die meer inzicht geeft in wat de overgang naar een aardgasvrij Uitgeest betekent. Deze kaart biedt ons de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan richting een wijkgerichte aanpak. Deze verkenning presenteren wij aan u en we ontvangen graag een eerste reactie.

Locatie: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest
Datum: donderdag 26 september 2019
Tijd: 19.15 - 21.30 uur
Aanmelden voor 20 september via de website https://www.odijmond.nl/projecten/aardgasvrij/uitgeest- aardgasvrij/.

Programma
19.15 - 19.30 uur: inloop
19.30 - 19.40 uur: welkom door wethouder Jelle Brouwer
19.40 - 20.00 uur: wat speelt er internationaal, nationaal, regionaal en lokaal door Vera van Vuuren (Omgevingsdienst IJmond)
20.00 - 21.00 uur: verkenning aardgasvrije gemeente door Friso Waagmeester (adviesbureau DWA), inclusief vragen, reageren en in gesprek
21.00 - 21.30 uur: afsluiting en napraten met een drankje