UITGEEST - In 2030 50 procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Dat staat centraal in het Schone Lucht Akkoord. Ruim 35 gemeenten en 9 provincies ondertekenden maandag 13 januari dit landelijke akkoord, met minister van Veldhoven (Milieu en Wonen). Namens de IJmond-gemeenten ondertekenden de wethouders Haydar Erol (Beverwijk), Krijn Rijke (Heemskerk), J. Brouwer (Uitgeest) en Sebastian Dinjens (Velsen) het akkoord, dat het startschot is om aan de slag te gaan. Ook inwoners en het bedrijfsleven worden bij de uitwerking van de plannen betrokken.

Ruimte voor schone lucht

In 2016 hebben we als IJmond-gemeenten in het rapport ‘Ruimte voor schone lucht’ de wens uitgesproken de IJmond gezonder te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Schone Lucht Akkoord gaat hier ook van uit en is daarmee een trendbreuk. Waar de afgelopen jaren is ingezet op het behalen van de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, gaat het Schone Lucht Akkoord verder en werkt het toe naar de gezondheidswaarden van de WHO.

Met de ondertekening van het landelijke Schone Lucht Akkoord kan hieraan invulling worden gegeven.

Vermindering uitstoot fijnstof en stikstofioxiden
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft de opdracht samen met de gemeenten, GGD en andere betrokken partijen die het aangaat een uitvoeringsplan te maken en dit vervolgens uit te voeren. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Gemiddeld 4 maanden langer leven
Luchtverontreiniging behoort, naast overgewicht, tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter. Het streefresultaat is dat mensen in Nederland door de verbetering van luchtkwaliteit gemiddeld 4 maanden langer leven. De IJmond is een dichtbevolkt gebied met relatief hoge concentraties luchtvervuiling. De afgelopen jaren is nationaal, regionaal en lokaal ingezet op het behalen van Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het Schone Lucht Akkoord gaat hierin echter een stapje verder: gezondheidswinst staat centraal, waarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden (gezondheidswaarden) die strenger zijn dan de Europese grenswaarden.