UITGEEST - Op woensdag 9 september tekent de gemeente Uitgeest de intentieovereenkomst met Architectenbureau M3 voor de nieuwbouw van woningen op de Bibliotheeklocatie in het centrum van Uitgeest. In deze fase wordt gekeken of het een financieel haalbaar plan is. Op basis van die uitkomst besluit het college of het plan in deze samenwerking voortgezet kan worden. Het gaat om nieuwbouw van ongeveer 40 appartementen voor de doelgroepen jongeren en ouderen.

Resultaten digitale informatieavond

Op 22 juni was er digitale bijeenkomst, waarbij reacties van inwoners zijn opgehaald. Wethouder Jelle Brouwer was blij met de vele positieve reacties voor dit woningbouwplan. Het ontwerp sluit volgens de meesten goed aan bij het dorpse karakter van Uitgeest, en dat is belangrijk. Ook het accent van vier hoog en aandacht voor duurzaamheid door onder andere het plaatsen van laadpalen voor auto’s en fietsen worden door de inwoners toegejuicht. De inbreng van de inwoners wordt zoveel mogelijk meegenomen in het plan.’ De uitkomsten van de reacties van inwoners worden binnenkort op de projectpagina Centrumgebied op deze website geplaatst.

Volgende fase
De volgende stap kan naar verwachting binnen een aantal maanden worden genomen, dit is de realisatiefase. Daarin start de procedure voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers worden dan weer in de gelegenheid gesteld te reageren. Na vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de nodige vergunningen kan de bouw starten.