UITGEEST - Het bedrijf Van Der Bel b.v. start binnenkort met de sloop van de voormalige Paltrokschool aan de Wiekenlaan. Van der Bel heeft het werkterrein al ingericht. De asbestsanering begint in de week van 25 november en een week later beginnen ze met de sloop. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 6 weken duren.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur. Alle opstallen worden met een sloopmachine verwijderd. Dat gebeurt zoveel mogelijk trillingsarm. Alle verhardingen, struiken en ander groen gaan ook weg. De 6 bomen aan de zijde van de Plevierstraat blijven staan.

Alle vrijkomende materialen worden met de vrachtwagen afgevoerd naar een eindverwerker. Het verkeer rijdt via de Wiekenlaan en de Populierenlaan met aangepaste snelheid.

Wat wordt gedaan om hinder te beperken
U zult merken dat er werkzaamheden zijn, maar Van der Bel probeert de overlast te beperken en neemt ook veiligheidsmaatregelen. Onder andere door het hele terrein af te sluiten. En wat gesloopt wordt, wordt nat gehouden om het verspreiden van stof te voorkomen.

Nieuwbouw
Op deze locatie wordt een nieuwe school gebouwd. Naar verwachting is het Programma van Eisen voor de nieuwe school eind 2019 klaar en is het voorlopig ontwerp van het schoolgebouw in het eerste kwartaal van 2020 gereed. De planning van de bouw is nog niet bekend.