UITGEEST - Het college is gestart met de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026. Door de realisatie van een dorpspark en een nieuwe sportzaal, krijgt Uitgeest een kwaliteitsimpuls met een gevarieerd aanbod aan sport- en beweegvoorzieningen. Daarnaast ontstaat door de sloop van de verouderde sportzaal De Meet ruimte voor woningbouwontwikkeling.


Bouw nieuwe sportzaal

Op 27 januari heeft de gemeenteraad de locatie naast de Castricummerweg aangewezen voor de bouw van een nieuwe sportzaal. Deze nieuwe sportzaal is vervanging van de verouderde sportzaal De Meet. Voor de bouw op deze locatie stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan komt na de zomervakantie bij commissie Ruimtelijke Ordening om te bespreken. Het ontwerpbestemmingsplan komt ook ter inzage voor de inwoners.

Ondertussen werken we samen met de huidige gebruikers van De Meet, IJsclub Uitgeest, het onderwijs en Slangen + Koenis Architecten aan het ontwerp van de nieuwe sportzaal. Volgens de huidige planning is de nieuwe sportzaal in 2024 klaar.

Realisatie dorpspark met schaatsvoorziening

Het gebied naast de nieuwe sportzaal (naar de Populierenlaan) krijgt een groene uitstraling en is als een groene long in het dorp. De inrichting van de ruimte wordt multifunctioneel en kan het hele jaar door gebruikt worden. Met ruimte voor verschillende sporten, zoals groepstrainingen en outdoor fitness. Ook is er plaats voor evenementen zoals de attractiekermis, die dit jaar voor het eerst succesvol op dit terrein stond. Voor de ijsclub blijft er ruimte voor een onverharde baan van ongeveer 250 meter, inclusief binnenterrein. Het is van belang dat in ieder geval de jeugd hier kan blijven schaatsen.

Het college werkt het plan voor het dorpspark verder uit en legt dit halverwege 2023 aan de gemeenteraad voor.

IJsclub Uitgeest

Door de aanpassingen in het ruimtelijk gebruik, is de huidige huurovereenkomst met IJsclub Uitgeest opgezegd. Samen met de ijsclub wil de gemeente voor de aankomende winterperiode afspraken maken over het gebruik, zodat schaatsen mogelijk blijft. Met IJsclub Uitgeest wordt samen toegewerkt naar een nieuwe toekomstbestendige huurrelatie.