UITGEEST - Om de parkeerdruk op de Waldijk in Uitgeest te verminderen zijn er 32 extra parkeervakken toegevoegd. Uit een participatietraject met omwonenden kwamen verschillende ontwerpvoorstellen. Op 5 verschillende locaties in de wijk is parkeergelegenheid toegevoegd. Als laatste locatie is het parkeren ‘Aan de Kromme Sloot’ gerealiseerd.


Parkeren ‘Aan de Kromme Sloot’

De parkeerdruk op deze locatie was erg hoog. Buurtbewoners hebben dit aangekaart, en samen met de gemeente hebben zij gekeken naar kansrijke oplossingen. Door een gedeelte van de rijbaan en een gedeelte van de berm in te richten als parkeervak zijn in totaal 13 parkeervakken gerealiseerd. Door ruimtes tussen de parkeervakken vrij te houden is er nog altijd voldoende ruimte voor automobilisten om elkaar te passeren.

Parkeren in de vakken

Het toevoegen van parkeervakken speelt een belangrijke rol bij de aanpak van de parkeerdruk. Daarnaast kunnen bewoners en bezoekers van de wijk kunnen zelf ook een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de eigen oprit, de auto alleen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en, bij bezit van een tweede auto, er voor te kiezen om één van de auto’s wat verderop in de wijk te parkeren waar meer plek is. De komende tijd monitort de gemeente de nieuwe situatie.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: