UITGEEST - Er is overeenstemming over het plan Limmerkoog. Door aanpassingen blijft molen De Dog wind vangen. De hoogte van 2 gebouwen wordt lager. Daarmee kunnen de wieken van de molen goed blijven draaien.

Het plan Limmerkoog maakt de weg vrij voor 11 woningen, waarvan 6 rond € 200.000.De windvang van molen De Dog was voor HHNK reden om bezwaar in te dienen en beroep in te stellen bij de Raad van State.

Entree van Uitgeest
De locatie ligt aan een belangrijke entree van Uitgeest aan de noordkant bij het bedrijventerrein. De gebouwen op deze locatie (Kassen van Baars) aan de Geesterweg in Uitgeest worden gesloopt.

Plan met aanpassingen vastgesteld

Het plan is met de aanpassingen opnieuw vastgesteld. HHNK trok het beroep bij de Raad van State in. Het plan maakt nog gebruik van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Deze regeling is bedoeld om voormalige boerenbedrijven te saneren voor woningbouw. Hierdoor verbetert de ruimtelijke kwaliteit.