UITGEEST - Woningbouw in Uitgeest op de locatie van de bibliotheek en Witte School is een grote stap dichterbij. Gemeente Uitgeest en M3 Projectontwikkeling B.V. tekenen op 2 juli een ontwikkelovereenkomst. Daarmee gaat het project de uitvoeringsfase in.


De woningen komen tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen. Er komen een ondergrondse parkeergarage, laadpalen en een fietsenstalling.

33 koopappartementen en 14 sociale huurwoningen
De 14 huurwoningen worden na oplevering overgedragen aan Kennemer Wonen. Inwoners uit Uitgeest die een eengezinswoning in de sociale huur achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing.

De voorverkoop van de koopwoningen start zodra de verkoopprijzen bekend zijn. De verkoop start dit najaar. Woningzoekenden uit Uitgeest krijgen voorrang.

Een levendig centrum
In het centrum van Uitgeest staat een aantal grote bouwprojecten op stapel. Het gaat om nieuwe woningen, een nieuwe sportzaal, een vernieuwd ijsbaanterrein en nieuwe kindcentra. Zo ontstaat er een levendig en prettig centrum voor jong en oud.

Investeren in duurzaamheid
In de centrumplannen heeft de gemeente veel aandacht voor duurzaamheid door onder meer goed geïsoleerde huizen en zonnepanelen te stimuleren.

Aandacht voor onze geschiedenis
De gemeente laat cultuurhistorisch onderzoek doen om er zeker van te zijn dat erfgoed en de oude strandwal behouden blijven. Een landschapsarchitect kijkt mee naar een zorgvuldige en passende inrichting met oog voor het behoud van historische elementen.

Planning
Voor de bouw is een bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan ligt binnenkort 6 weken ter inzage. U kunt dan een zienswijze indienen. Via de huis-en-huis krant De Uitgeester en officiële publicaties maken we tijdig bekend wanneer dit is.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad komend najaar het bestemmingsplan vast. Ook wordt dan de omgevingsvergunning verleend.

Volgens plan start de bouw halverwege 2022 en de woningen zijn naar verwachting in het najaar van 2023 gereed.

Feestelijke ondertekening online te volgen
Vrijdag 2 juli is er een feestelijk, online programma van 12.30 tot uiterlijk 13.30 uur. Dit kan iedereen live volgen via OSUTV-UITGEEST op YouTube.