UITGEEST - De gemeente onderzoekt ook de Zienlaan voor de plaatsing van tijdelijke jongerenwoningen. Bekeken wordt of het haalbaar is de tijdelijke jongerenwoningen op het parkeerterrein van de Zienlaan te plaatsen. De gemeente hoopt dat het onderzoek snel duidelijkheid geeft, want de nood onder jongeren is hoog


Parkeersituatie en milieuhinder

De suggestie voor de locatie Zienlaan is besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Een meerderheid van de raadsleden vindt een onderzoek naar deze locatie wenselijk. Het onderzoek richt zich vooral op de parkeersituatie. En op milieuhinder van de omliggende gebruikers (het zwembad, de sporthal en de sportvelden).

Besluit locatie
Als het onderzoek is uitgevoerd, neemt het college een besluit over de locatie voor de tijdelijke woningen voor jongeren. De omwonenden van beide locaties krijgen bericht over het besluit.