UITGEEST - Op donderdag 27 augustus ondertekenden 5 partijen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af de haalbaarheid te onderzoeken om met duurzame warmte uit oppervlaktewater Oude Dorp en De Koog te verwarmen.

Duurzame energie voor Uitgeest
"Wij werken samen aan een duurzaam Uitgeest. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk helpen om tussen nu en 2050 over te stappen op duurzame energiebronnen. We bekijken nu al hoe wij alle partijen goed kunnen betrekken in Oude Dorp en De Koog. Uiteindelijk kunnen we zo samen een keuze maken voor een duurzame techniek, tegen een prijs die niet hoger is dan die van verwarmen met aardgas. Dat willen we doen met subsidie voor de zogenaamde ‘startwijken’, wijken die al voor 2030 van het aardgas af gaan", aldus Jelle Brouwer, wethouder van Uitgeest.

Water als duurzame warmtebron
Uit een quick scan Duurzame Warmte Uitgeest die in opdracht van DUEC in 2019 werd gemaakt bleek dat de techniek aquathermie, waarbij water als duurzame warmtebron wordt gebruikt, kansrijk is. Gemeente Uitgeest heeft in 2019 als één van de eerste gemeenten in Noord-Holland haar Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin is aangegeven dat de wijken Oude Dorp en De Koog als eerste onderzocht gaan worden op haalbaarheid om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Ook is gebleken dat het oppervlakte water in de nabije omgeving hiervoor een duurzame warmtebron kan zijn.

Samen werken aan een duurzaam en betaalbaar alternatief
Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of het aanleggen van het warmtenet een betaalbaar alternatief is. Zo is rekening gehouden met de belangen van de bewoners en worden technische, duurzame en financiële afwegingen gemaakt. Bewoners mogen meedenken en beslissen bij de keuzes die voor hun wijk worden gemaakt. De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie van € 200.000 toegekend om dit te realiseren.

De overeenkomst is ondertekend door: Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC), Kennemer Wonen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HVC, Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en gemeente Uitgeest.

Klimaatakkoord
Omgevingsdienst IJmond voert het haalbaarheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente. Het onderzoek is onderdeel van de uitwerking van de Transitievisie warmte (TVW). De TVW is een van de opdrachten die voortkwam uit het Klimaatakkoord. Een van de doelen uit het akkoord is dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. Dat betekent dat huizen beter geïsoleerd moeten worden en gebruik gaan maken van duurzame warmte en elektriciteit. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.