UITGEEST - Eind mei is de meicirculaire 2020 verschenen. In deze rondzendbrief deelt het Rijk de gemeenten mee hoeveel geld zij kunnen verwachten uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. De meicirculaire 2020 is voor Uitgeest positief. Voor de jaren 2020 tot en met 2024 krijgt de gemeente er gemiddeld ca. € 400.000,00 bij.

Prettige meevaller

Gelet op het financiële plaatje van de gemeente, dat voor het college reden is om het gesprek met de raad aan te gaan over de koers die we als gemeente willen varen, is dit een prettige meevaller. De uitkomst betekent overigens niet dat het gesprek tussen raad en college niet meer gevoerd hoeft te worden. Behalve dat dit bedrag nog niet voldoende is om het verwachte tekort helemaal op te lossen, heeft het Rijk een aanpassing van het gemeentefonds vanaf 2022 aangekondigd, waarover de gemeenten uiterlijk in december a.s. meer zullen horen.