UITGEEST - Ontvangt u langdurige zorg of ondersteuning van uw buren, familieleden of vrienden? U kunt een waardering voor uw mantelzorger aanvragen. Dit kan het hele kalenderjaar.

Aanvragen

Als ontvanger van mantelzorg kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. U kunt voor maximaal 1 mantelzorger een waardering aanvragen. De voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u op de pagina over mantelzorg.

Als u geen gebruik kunt maken van internet, vraag het paperen formulier dan telefonisch aan via 140 251 (zonder netnummer). U krijgt het dan toegestuurd.

Waardering vanuit gemeente

Met al hun belangeloze inzet, zorgen mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom geeft de gemeente als blijk van waardering een cadeaubon.

Deze mantelzorgwaardering is geen vergoeding voor de onkosten, maar een waardering voor de langdurige zorg en/of ondersteuning die de mantelzorger biedt.