UITGEEST - Wie per fiets naar het stationsgebied komt, kan hem daar gerust achterlaten in de bewaakte of onbewaakte stalling. Maar niet voor eeuwig.


Veel stallingsplek wordt ingenomen door fietsen die zijn achtergelaten en door de eigenaar niet meer worden meegenomen. Dat is zonde van de stallingsruimte. Het is ook lastig voor andere fietsers die een plek zoeken. Daarom haalt de gemeente van tijd tot tijd zulke ‘weesfietsen’ weg.

Om zeker te weten dat het om weesfietsen gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een label. Staat die fiets met label er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De gemeente begint 29 september 2023 met het labelen van de weesfietsen.

Geen weesfiets? Wie toch zijn fiets terug wil, kan contact opnemen met de gemeente.