UITGEEST - 5 maart, 19.30 uur in De Zwaan

In 2030 wilt gemeente Uitgeest dat de energie die we in Uitgeest nodig hebben, 100% duurzaam wordt opgewekt. Daarom moeten ze nu in gesprek over de manier waarop we deze energie gaan opwekken. Windmolens, of zonneweides? Laat u informeren en praat mee tijdens de energietafel op 5 maart. Dit is een bewonersavond georganiseerd door DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie), voor alle inwoners van Uitgeest.

De 'energietafel' is letterlijk een tafel waar iedereen omheen kan staan en waarop u kunt zien wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzes en mogelijkheden. Tijdens de avond kunnen we windmolens en zonneweides op de tafel plaatsen en zien hoeveel stroom we daarmee opwekken. Gemeente Uitgeest kan ze ook weer weghalen, en ergens anders neerzetten; windmolens vervangen door zonneweides, of omgekeerd, en samen bekijken wat dat gaat betekenen. Zie hiervoor ook de website van DUEC.

Rol van de gemeente
Voorafgaand aan de activiteiten rond de energietafel vertelt de gemeente iets over de plannen en aanpak rond zon- en windenergie vanuit de overheid. Deze plannen komen voort uit het klimaatakkoord, waarin is vastgesteld dat elke regio een Regionale Energie Strategie (RES) moet opstellen. Na de opening door wethouder Jelle Brouwer zal Otto van den Berg (regisseur energietransitie BUCH) uiteenzetten welke stappen er tot nu toe zijn gezet in de Regionale Energie Strategie, en welke plannen er nog op stapel staan.


Dus denk en praat mee en kom naar de informatieavond op 5 maart in buurthuis De Zwaan, Middelweg 5 Uitgeest; inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur. U bent van harte welkom. De koffie en thee staan klaar!