UITGEEST - Provincie Noord-Holland heeft 3 oktober reflecterende lijnen aangebracht op het fietspad langs de Provincialeweg N203 tussen Limmen en Uitgeest. Fietsers zien daardoor het verloop van het fietspad beter. Ook de grens tussen fietspad en berm is daardoor beter zichtbaar. Het is de eerste van maatregelen die de provincie en de gemeenten Uitgeest en Castricum nemen om de verkeersveiligheid op en langs de N203 te vergroten.

De reflecterende lijnen (kantbelijning) verbeteren de zichtbaarheid van het fietspad. Met name tijdens de schemering, in het donker en bij slechte weersomstandigheden. De lijnen helpen ook wanneer (brom)fietsers letten op bijvoorbeeld een tegenligger. Zij kunnen zo de rand van het fietspad in de ooghoeken in de gaten te houden. Door een ribbel-profiel zijn de lijnen ook voelbaar als de (brom)fietser eroverheen rijdt.

Haag, verdikte middenlijn en inhaalverbod

Aanbrengen van de kantbelijning is de eerste van een aantal maatregelen voor grotere verkeersveiligheid op de N203. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Uitgeest hebben daarover in april 2022 afspraken gemaakt.

De provincie plant begin 2023 een haag tussen de autoweg en het fietspad om verblinding van fietsers tegen te gaan. Ook vervangt de provincie begin 2023 de middenlijn van de autoweg door ribbelmarkering. Die voelt de weggebruiker duidelijk als hij er per ongeluk overheen gaat. Het inhaalverbod op de N203 in 2023 ook gelden voor het inhalen van landbouwvoertuigen.

Groot onderhoud in 2028

De N203 tussen de N513 en Uitgeest heeft in 2028 groot onderhoud nodig. Dan kunnen ingrijpender maatregelen uitgevoerd worden. In 2023 start de provincie al met onderzoeken naar wat noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. Naast verbetering van de verkeersveiligheid, is realiseren van een doorfietsroute langs de N203 een belangrijk uitgangspunt.