UITGEEST - Een bijzonder moment voor het college van Uitgeest: afgelopen dinsdag koos het college voor een voorkeursmodel voor de inrichting van het ijsbaanterrein. Hiermee komt een dorpspark een stap dichterbij. Nu is het aan de gemeenteraad. Het college vraagt de raad om een besluit te nemen in de raadsvergadering van november.


De gemeente Uitgeest vindt het belangrijk dat er plekken worden gecreëerd die bewoners inspireren om naar buiten te gaan. Een plek om te sporten, te wandelen en te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De herinrichting van het ijsbaanterrein biedt daarvoor een geweldige kans. Het college vraagt de gemeenteraad in november te besluiten welk model kan worden uitgewerkt voor realisatie en hoeveel de gemeente over heeft voor de aanleg van het compleet dorpspark.

Van skeeleren tot schaatsen

Het plan van het college is het huidige ijsbaanterrein om te vormen tot een prachtig dorpspark met een plek voor een moderne nieuwe sportzaal voor binnen- en buitensport. In het gekozen voorkeursontwerp is ruimte gecreëerd voor het aanleggen van een verharde combibaan; zo kan men in de zomer skeeleren en in de winter schaatsen.
De IJsclub Uitgeest wil daar in de zomerperiode skeelertrainingen houden. Als het gaat vriezen, kan er op een dunne laag ijs sneller geschaatst worden dan in de huidige situatie. Daarnaast kan de baan gebruikt worden voor hardlopers, kinderen kunnen er rolschaatsen of fietsen, of men kan er wandelen. Kortom, het park wordt voor alle Uitgeesters toegankelijk.

Rekening gehouden met wensen

Eerder heeft de gemeenteraad het budget vastgesteld voor de bouw van een duurzame en multifunctionele sportzaal. Het college heeft het projectteam vervolgens gevraagd een aantal modellen uit te werken. Dit moesten ontwerpen zijn met een nieuwe inrichting van het park waarbij rekening werd gehouden met de wensen van de IJsclub voor een combi ijs- en skeelerbaan. Ook de wensen van de omwonenden en de Jeu de Boulesclub werden meegenomen.

Betere locatie

De exacte plek voor de bouw van de nieuwe sportzaal is ten opzichte van het eerdere besluit een aantal meter verschoven richting de Geesterweg. De sportzaal ligt daardoor verder weg van de bomenrij aan de Castricummerweg. En er wordt niet gebouwd op het Jeu de Boules-terrein. Hier is de Jeu de Boules club erg blij mee. Maar ook kunnen bomen zoveel mogelijk worden behouden en de zonnepanelen op de nieuwe sportzaal vangen hierdoor voldoende zon. Tijdens de participatieavonden gaven bewoners van het Mollenveld aan dat zij de afstand van de woningen tot de sportzaal het liefst zo groot mogelijk wil hebben. Hieraan wordt nog steeds voldaan. Bovendien bestaat er in het gekozen model voldoende ruimte om overige wensen van deze omwonenden in het dorpspark toe te voegen. De vertegenwoordiger van deze wijk is positief gestemd over het gekozen model en vraagt met een nieuwsbrief aan alle bewoners om reactie.

Duurzaam ontwerp

In het ontwerp is goed nagedacht over het behoud van het groen, niet alleen omdat dat mooi is, maar het dient ook als waterberging tegen wateroverlast bij hoosbuien of tegen hittestress. Het college heeft daarom gekozen voor het model met zo min mogelijk verharding en meer ruimte voor groen.