UITGEEST - Op de bedrijventerreinen rond de jachthavens van Uitgeest zijn controles gehouden. In totaal zijn 14 panden van 7 bedrijven gecontroleerd. Doel was na te gaan of er illegale of strafbare feiten plaatsvinden in de panden. En beoordelen of bedrijven zich aan alle wetten en regels houden.


De controles zijn uitgevoerd door de gemeente Uitgeest samen met ODIJmond en de politie. Gekeken is naar het hele gebied en ook naar de aanwezige vaar- en voertuigen.

Resultaat van de controles

Bij de controles zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid en milieu. En bij 1 ondernemer is gezien dat de ruimte mogelijk wordt gebruikt op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. Verder is een overtreding vastgesteld op de drank- en horecavergunning, deze kon ter plekke worden verholpen. ODIJmond schrijft de overtreders aan.

Optreden tegen ondermijnende activiteiten

Gemeente Uitgeest hecht veel waarde aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Dit brengt schade toe aan de hele samenleving. En iedereen - inwoners, ondernemers en overheid - kan ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld witwassen van geld en drugsproductie en -handel.

Anoniem melden

Door toezicht uit te voeren en te controleren, werken we samen aan een veilige en leefbare gemeente. Optreden tegen onveilige situaties en ondermijnende activiteiten is belangrijk. Inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol als de ogen en oren van de wijk . Meldingen leiden regelmatig tot een onderzoek of controle.

Als u iets verdachts hoort of ziet, dan kunt u dit op de volgende manieren melden: