UITGEEST - Dorpshuis De Zwaan moet meer een plek worden 'van, voor en door inwoners van Uitgeest, jong en oud'. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest besloten. Het is de bedoeling dat het beheer van Dorpshuis De Zwaan tot in ieder geval september 2026 in handen blijft van de gemeente. Dit geeft de gebruikers zekerheid en geeft de gemeente tijd om de functie en uitstraling van het dorpshuis te veranderen.

Iedereen doet mee!

De gemeenteraad heeft in december 2022 unaniem ingestemd met de doelstelling 'Iedereen doet mee' en het bijbehorend beleid. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een sterke sociale basis in Uitgeest, waarin iedereen meedoet én kansen krijgt.

Daarom worden met ingang van september alle ruimtes in het dorpshuis als multifunctioneel aangemerkt. Hierdoor kunnen meerdere activiteiten naast elkaar plaatsvinden, zowel overdag als ’s avonds. Dat sluit aan op de doelstelling 'Iedereen doet mee' en maakt het dorpshuis een plek ‘van, voor en door Uitgeesters, jong en oud’.

Dit betekent dat er ook ruimte komt voor anderen, naast de activiteiten die de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S.) doordeweeks van 9.00 tot 17.00 uur aanbiedt in het dorpshuis. Hierdoor kunnen overdag bijvoorbeeld ook culturele activiteiten voor de jeugd of schoolactiviteiten plaatsvinden.

Wijzigingen huur- en consumptieprijzen

Vanwege de financiële situatie van de gemeente Uitgeest, is het van belang om met kostendekkende tarieven te werken. Per 1 september 2024 gaan gebruikers daarom een kostendekkende huur betalen. Dit was nog niet het geval.

De gemeente heeft deze nieuwe huur berekend op basis van alle kosten en het netto vloeroppervlak. Omdat alle ruimtes vanaf 1 september gehuurd kunnen worden, kunnen de kosten over een groter vloeroppervlak verdeeld worden. Dat houdt de prijs voor de gebruikers relatief laag.

Daarnaast gaan alle bezoekers van het dorpshuis voor een consumptie dezelfde prijs betalen. Daarmee verdwijnen de verschillen in prijzen die voor hetzelfde drankje worden gevraagd. De prijzen worden verhoogd met gemiddeld 25 cent per consumptie, zodat deze voldoen aan de Alcoholwet en meer in lijn liggen met prijzen van bijvoorbeeld sportkantines en dorpshuizen in omliggende gemeentes. Ook deze wijziging gaat in per 1 september 2024.

Overgang

Voor een aantal gebruikers van het Dorpshuis, zoals de S.U.S., betekent dit dat er dingen anders worden. De gemeente gaat met alle betrokken partijen in gesprek om eventuele knelpunten in goed overleg op te lossen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een dorpshuis met activiteiten voor alle Uitgeesters.

Geïnteresseerden in het huren van een ruimte kunnen een huurverzoek indienen via de website van Dorpshuis De Zwaan