UITGEEST - We kunnen starten met het eerste woningbouwplan in het dorpshart. Het college verleende de omgevingsvergunning voor de bibliotheeklocatie, nadat de raad eerder het bestemmingsplan vaststelde. Goed nieuws voor alle inwoners die op zoek zijn naar een woning.

Op 30 januari 2020 stelde de raad in de gebiedsvisie Centrumplan de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van het centrumgebied vast. Het bouwplan past binnen de vastgestelde uitgangspunten.

Start bouw in 2022
Naar verwachting start de bouw in juli 2022. Deze planning is onder voorbehoud van eventuele beroepsprocedures. Er gebeurt de komende jaren veel in het dorpshart. We vernieuwen wegen, verleggen kabels en leidingen, bouwen woningen, leggen rotondes aan en er komt een nieuwe sportzaal. Hiervoor is een integrale planning. Inwoners betrekken we bij de plannen. We informeren hen met bewonersbrieven, mailings, nieuwsbrieven en updates over de plannen in het centrumgebied.