UITGEEST - Het college legt het definitieve bestemmingplan “Herontwikkeling Bibliotheeklocatie” ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Een belangrijke stap voor het dorpshart van Uitgeest. Er zijn inmiddels 1000 belangstellenden voor de 47 huur- en koopwoningen. Eind november buigt de gemeenteraad zich over het plan.


Afgelopen zomer hebben de gemeente, architect M3 en Kennemer Wonen overeenstemming bereikt over de realisatie van 47 appartementen in het dorpshart. Het college vraagt de raad om een besluit te nemen over het bestemmingsplan in de raadsvergadering van november. Daarbij worden twee ingekomen zienswijzen gewogen. Bij een positief besluit wordt begin 2022 gestart met de verkoop. Voor de zomervakantie van 2022 wordt dan gestart met de bouw.

Mix van koop en huur

Ook in het dorp bestaat er een grote vraag naar woningen. Dat blijkt uit het grote aantal inschrijvingen voor dit bouwplan. Inmiddels hebben bijna 1000 belangstellenden zich aangemeld voor een koopappartement. Ook is een grote vraag naar huurwoningen. Het bouwplan is een mix van sociale huurwoningen en verschillende categorieën koopappartementen voor verschillende doelgroepen.

Delftse stoepjes

De afgelopen periode is het bouwplan door architect M3 tot in de details uitgewerkt, waarbij veel aandacht is besteed aan de buitenruimte rondom de appartementen. Op de begane grond krijgen de appartementen Delftse stoepjes, dat is een ruimte langs de gevel waar een plantenbak of een bankje kan worden neergezet. Het binnenterrein wordt duurzaam en groen aangelegd. Zowel de welstandscommissie als de monumentencommissie is positief over het uiteindelijke plan. Het gevelbeeld is mooi afwisselend in hoogte en vorm. Zo sluit het geheel aan bij het dorpse karakter van Uitgeest.

Informatiebijeenkomst

De belangstellende kopers die zich hebben ingeschreven worden via de website wonen in Uitgeest op de hoogte gehouden over de verkoopprijzen en de startdatum van de officiële verkoop via de makelaar. Voor alle inwoners van Uitgeest (en overige belangstellenden) volgt er tegen het einde van het jaar een informatiebijeenkomst om de details in het bouwplan toe te lichten.

Belangrijke stap

Het college heeft een belangrijke stap genomen en besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning geven het bouwplan de juridische basis om volgend jaar met de bouw te kunnen starten. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in november dit onderwerp op de agenda’s van de commissie en raad te zetten.