UITGEEST - Burgemeester Sebastiaan Nieuwland heeft op 26 april aan drie inwoners van Uitgeest een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De uitreiking vond plaats op het gemeentehuis waar de decorandussen onder toeziend oog van familie en vrienden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De gedecoreerden in de gemeente Uitgeest zijn:

  • Mevrouw A. Koerten-Den Heijer    Alida (Lyda) Koerten-Den Heijer is al lang actief op verschillende fronten. Zij startte halverwege de jaren tachtig als collectant voor KWF Kankerbestrijding. Intussen is zij buurtcoördinator en sinds 2011 voorzitter van de afdeling Uitgeest. Ook bij De Zonnebloem is zij een trouwe en gemotiveerde vrijwilliger, en sinds 1995 betrokken bij afdeling Uitgeest. Zij gaat twee keer per jaar mee tijdens vakantieweken. Ze bezoekt regelmatig twee dames en zorgt voor boodschappen of neemt hen mee naar activiteiten. Zij zet zich in voor de natuur sinds 1997 via Weidevogelgroep Uitgeest-Akersloot en Vrijwilligersraad Water, Land en Dijken. Vooral tijdens het broedseizoen doet ze dat intensief. Zoals bijvoorbeeld nesten opsporen, contact met agrarische bedrijven over nesten, nest- en kuikenregistraties. Mevrouw Koerten-Den Heijer haar lange inzet en grote sociale betrokkenheid getuigen van een bijzondere inspanning voor de samenleving.
  • Mevrouw B.C.M. Twaalfhoven-Vessies    Al van jongs af aan is Gitta Twaalfhoven-Vessies het gewend te zorgen voor anderen. In 1976, zij was toen negentien, sprong zij bij in de zaak van haar ouders. Vanaf 1986 was zij mantelzorger voor haar ouders en haar oom. Dagelijks bezocht zij hen, bestierde huishoudens – boodschappen halen, koken, schoonmaken, wasjes draaien – deed de administratie en regelde verhuizingen. Dit naast haar gezin, werk bij Buur Fashion en zorg voor de nieuwe generatie: sinds 2014 past zij één dag in de week op de kleinkinderen, dat zijn er inmiddels zeven. Daarnaast deed zij ook volop vrijwilligerswerk: van 1992 tot 2000 was zij voor speeltuinvereniging Kindervreugd poppenkastspeler en organiseerde zij de carnavalsviering. Bij de Tennisclub Uitgeest was zij vanaf de jaren negentig een tijdlang actief. Zij was bestuurslid van de jeugdcommissie, organiseerde jaarlijkse kampioenschappen en andere activiteiten. Vijftien jaar ging zij lang langs de deuren voor KWF Kankerbestrijding. In 2012 en 2013 was zij vrijwilliger bij de Voedselbank Uitgeest. Zij startte een bijzondere actie met haar dochter: een tulband voor alle Voedselbankklanten. Heel Uitgeest bakte mee, en zelf heeft zij ook heel wat uurtjes in de keuken gestaan. Sinds 2016 is mevrouw Twaalfhoven-Vessies wandelvrijwilliger bij de Viva! Zorggroep Sint Agnes.
  • De heer P.H. Eikel    Meneer Piet Hein Eikel, bekend als ‘Lange Piet uit de polder’, zelfbenoemd activist en levensgenieter is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassua. Naast werk (o.a. TNT en kalverschetser voor de gezondheidsdienst) heeft hij zich lang ingezet voor de samenleving. Van 1988 tot 1998 was hij acht uur per week muziekdocent bij De Smederij, het dagactiviteitencentrum van de GGZ, als vrijwilliger. In IJmuiden begeleidde hij een groep jongeren met een geestelijke handicap. Buiten muzieklessen om was hij een luisterend oor voor de deelnemers en hij wist met deze aanpak mensen uit hun isolement te krijgen. In 2005 richtte hij de Wijkerstraatband op, voor muzikanten uit de GGZ (instelling Dijk en Duin, gemeente Castricum). Hij deed de begeleiding en organisatie van optredens, vaak samen met koren/bands voor mensen met beperking. Sinds 2009 geeft hij muzieklessen bij De Fontein in Beverwijk. Hij ontwikkelt lesmethodes op niveau, draagt kennis over en leert mensen samen muziek te maken. Iedereen welkom, ongeacht niveau. ‘Jong of oud, braaf of stout’, zegt hij zelf.